Vastgoed & Bouw
De vastgoed- en bouwsector blijft zich voortdurend opnieuw uitvinden en ontwikkelen. Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda, met een focus op energiezuinige gebouwen en het beperken van de ecologische impact van zowel de bouw, als het gebruik van vastgoed. Milieu- en andere omgevingsrechtelijke normen en ESG-eisen bepalen steeds vaker of en hoe we kunnen bouwen en of vastgoed aantrekkelijk blijft voor beleggers en financiers.

Demografische transitie

De demografische transitie maakt dat onze gezinssamenstelling verandert, we langer leven en meer naar de stad trekken. Dit heeft ontegenzeggelijk impact op bestaande huisvesting en toekomstige bouwprojecten. Transformatie van bestaande bouw is nodig om leegstand tegen te gaan en toekomstbestendig te worden.

Ervaring en betrokkenheid

Deze omstandigheden bieden kansen. Van Doorne helpt haar cliënten die kansen te benutten en succesvol te zijn. Wij kennen de vastgoedbranche en de daarbinnen opererende partijen, of dat nu de overheid, bouwers, ontwikkelaars, beleggers, huurders of financiers zijn. Onze ervaring in het adviseren van al deze stakeholders brengt mee dat we de doelstellingen van alle betrokken partijen in de markt goed kennen en begrijpen. Hierdoor kunnen we anticiperen op problemen, juridische en reputatierisico’s beheersen en werkbare oplossingen voor u vinden. Uw project begeleiden wij met ons team van specialisten, dat op uw organisatie is toegespitst. Ons team zorgt er altijd voor dat u vooruit kunt.

Praktisch en resultaatgericht

Onze specialistische kennis is een basisgegeven. Onze aanpak praktisch en resultaatgericht. Die insteek bepaalt de lijn waarlangs wij helpen kiezen voor de juiste strategie, adviseren en contracten opstellen en uitonderhandelen. Mocht het (toch) tot een herpositionering of geschil komen, dan staan wij voor onze cliënten. Onze uitgebreide ervaring met herstructureringen, complexe procedures en arbitrages in de vastgoedsector, maakt dat onze experts voorbij het juridische probleem kunnen kijken en makkelijk kunnen schakelen met alle betrokkenen.

Van Doorne is graag uw strategische adviespartner in deze zich voortdurend ontwikkelende en maatschappelijk relevante sector. Wij staan voor bereikbaarheid, doorzettingsvermogen, een hands-on mentaliteit en een efficiënte aanpak. Wij geloven in langetermijnrelaties met onze cliënten en andere voor hen relevante partijen, uitwisseling van kennis en ervaring en het samen vieren van succes. Persoonlijk contact en onderling vertrouwen staan daarbij voorop.