Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid
Oplossingen voor de complexe problemen van onze tijd, vragen om verschillende perspectieven.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) is daarom een integraal onderdeel van onze kantoorstrategie. We kunnen al met trots zeggen dat ruim 1/3 van onze partnergroep vrouw is, maar we willen meer. We hebben daarom verschillende programma’s opgezet om diverse talenten aan te trekken en te behouden.

We zijn er nog niet, maar wel onderweg. Zodat iedereen bij Van Doorne zichzelf kan zijn, en het beste uit zichzelf kan halen.

DIG commissie

Sinds 2020 is er een DIG commissie die momenteel bestaat uit 11 leden uit verschillende lagen van de organisatie; de leden hebben uren beschikbaar voor hun commissiewerk. Sinds augustus 2023 hebben we een fulltime DIG Lead in dienst die de commissie aanstuurt. In 2024 zijn we begonnen met het opzetten van werknemersgroepen (ERGs) voor o.a. de LHBTIQA+ community en jonge ouders op kantoor.

SER Charter Diversiteit

Van Doorne heeft als eerste advocatenkantoor het Charter Diversiteit van SER ondertekent in 2022. Hiermee hebben we ons gecommitteerd aan het vergroten van de diversiteit op kantoor, in het bijzonder de culturele diversiteit. Voortgang wordt gemeten in samenwerking met het CBS. Daartoe is er een strategie geformuleerd die zicht richt op:

  • Processen: Het objectief werven en selecteren van talenten. Meenemen van soft skills zoals interculturele communicatie in de beoordelingscriteria.
  • Training en opleiding: Het vergroten van het bewustzijn in de organisatie omtrent een veilige werkomgeving en microagressies, en het versterken van soft skills gerelateerd aan samenwerken, feedback geven en coachend leiderschap.
  • Procedures: Specifieke maatregelen die inclusie vergroten, e.g., gebedsruimte, kolfregeling, transitieverlofregeling.

Aangesloten netwerken

Samen staan we sterker en daarom doen we het ook niet alleen. In 2016 waren we één van de founding members van Forward, een stichting die zich inzet voor meer zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQA+ gemeenschap in de juridische beroepsgroep. In 2022 werden we partner van Bridges Network en in 2023 stonden we aan de wieg van Stichting Lequal die zich beiden inzetten voor meer culturele diversiteit.