Pieter van Doorne Fonds
Het Pieter van Doorne Fonds, ter bevordering van toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling.

Het 90-jarig jubileum van Van Doorne was aanleiding om, in ere van het gedachtengoed van onze oprichter, de Stichting Pieter van Doorne Fonds in het leven te roepen. Het Fonds stimuleert duurzaamheid en kansengelijkheid en ondersteunt als betrokken partner en met financiële middelen organisaties die deze zelfde doelen nastreven.

Geschiedenis

Op 1 november 2020 was het exact 90 jaar geleden dat Pieter van Doorne zich als zelfstandig advocaat in Amsterdam vestigde. Het onverzoenlijke met elkaar te verzoenen, een van de talenten van Pieter van Doorne, is uitgegroeid tot een missie. Zijn oorspronkelijke grondhouding uit de jaren ’30 is de drive geworden van Van Doorne advocaten, notarissen en fiscalisten van nu. Niet uit sentiment, niet als ode aan vroeger, maar omdat deze grondhouding ook in deze tijd buitengewoon effectief blijkt.

Met trots kijken de huidige medewerkers terug op de indrukwekkende carrière van Pieter van Doorne, waarin hij mensen en organisaties sterker maakte en samen met hen bouwde aan verantwoorde en duurzame oplossingen. Alles met oog voor de maatschappij en talentontwikkeling, diversiteit en inclusie. Deze waarden worden nog altijd actief uitgedragen.

Partners en samenwerkingen

Op dit moment werkt het Fonds met vier partijen actief samen. Het Fonds ondersteunt War Child en de Plastic Soup Foundation door het geven van juridisch advies waar nodig en door jaarlijks een vaste financiële bijdrage over te maken. Ook zijn we betrokken bij activiteiten zoals de World Clean Up Day en de Plastic Health Summit. Verder ondersteunt het Fonds de organisatie Lawyers for Lawyers met een jaarlijkse financiële bijdrage, waardoor zij bedreigde advocaten kunnen helpen om hun taak als beschermer van de rechtsstaat vrij en onafhankelijk uit te oefenen. Tot slot ondersteunt het Fonds de IMC Weekendschool met een financiële bijdrage en door het vak “recht” mede te organiseren, om zo bij te dragen aan een betere kansengelijkheid voor jongeren in Nederland.

Stichtingen die wij steunen
War Child

468 miljoen kinderen groeien op met de gevolgen van oorlog en conflict. Het geweld in deze gebieden heeft grote invloed op hun gedrag en zorgt voor psychosociale problemen. Met muziek, spel en beweging spreekt War Child de veerkracht van kinderen aan.

De Plastic Soup Foundation

De Plastic Soup Foundation verspreidt wetenschappelijke onderzoeksresultaten en brengt de plasticindustrie, journalistiek en politiek in beweging met slimme en geestige campagnes. Ze promoten oplossingen voor de plasticproblematiek en alternatieven voor plastic. Maar bovenal focussen ze op onderwijs. Kinderen leren al jong: de plasticsoep begint bij onszelf op de stoep!

Lawyers for Lawyers

Lawyers for Lawyers zet zich in voor een vrije en onafhankelijke advocatuur. Waar dan ook ter wereld. Zij verbinden advocaten in Nederland met vakgenoten die bedreigd of vervolgd worden vanwege hun werk. Waar de rechten en vrijheid van advocaten onder druk staan, komen wij in actie. Onafhankelijk: door advocaten voor advocaten.

IMC Weekendschool

De IMC weekendscholen zijn dé plekken waar het draait om de natuurlijke motivatie van jongeren – hier staan schoolprestaties tussen haakjes. Bevlogen professionals geven er drie jaar lang aanvullend onderwijs in alle richtingen aan jongeren van alle schoolniveaus.