Klimaatverandering en grondstoffenschaarste
We zijn van onze planeet afhankelijk. Toch vragen we er te veel van. Natuurlijke bronnen worden uitgeput, biodiversiteit neemt af, schaarste van voedingsmiddelen neemt toe. Het klimaat zal nog heftiger veranderen. Het roer moet om.

Voor de wereld van morgen. Van Doorne.

Van Doorne opereert vanuit de wetenschap dat de wereld in transitie is, en heeft haar kantoor daar op ingericht. Wij onderkennen dat de wereld complexer wordt, dat de status quo vluchtig is, en het juridisch speelveld in beweging is. Vanuit de markt en de overheid zal de roep om te verduurzamen toenemen, er zal geëist worden dat er slimmer omgegaan wordt met onze natuurlijke bronnen. De maatschappelijke verwachtingen gaan omhoog. Dit biedt ondernemingen uitgelezen mogelijkheden om een voorsprong te nemen op de concurrentie. Ondernemingen die de duurzaamheidstransitie omarmen zijn de winnaars van morgen.

Wij begeleiden onze cliënten in de processen en transities die zij doormaken. Dit doen we vanuit een duurzame relatie, daar geloven we in. Persoonlijk contact, langetermijnvisie en kennisdeling, daar staan wij voor. Van Doorne denkt niet in rechtsgebieden, wij zoeken samen met u naar oplossingen om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering. Wij beseffen ons dat dit een grote uitdaging is waarbij cliënten ook geconfronteerd (kunnen) worden met acties en beleid uit het verleden. Ook dan staan we voor u klaar om bijstand te verlenen. Het vertrouwde achterlaten en het onbekende opzoeken vereist durf en ambitie. Samen met onze cliënten proberen we dat waar te maken.

Van Doorne begeleidt haar cliënten bij de aanleg van nieuwe infrastructuren voor de energievoorziening van de toekomst. Wij zijn uw adviseur wanneer bouwprojecten botsen met stikstofdoelen, of wanneer u potentiële aansprakelijkheden wilt identificeren en risico’s wilt mitigeren. Van Doorne heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen, aanpassen en moderniseren van governanceregelingen en het inbedden van ESG-gerelateerde kwesties in organisaties. Wij treden op als uw strategische partner bij het aangaan van joint ventures, investeringen en nieuwe samenwerkingen om tot innovatie en duurzaamheid te komen. Onze advocaten staan u bij in juridische procedures om uw doelen te bereiken of uw positie te verdedigen.