Demografische ontwikkeling
Demografische ontwikkelingen hebben een grote invloed op hoe we met elkaar leven, ons tot elkaar verhouden. Toenemende vergrijzing, urbanisatie en stijgende migratie. Die transities? Die zijn wereldwijd al lang begonnen.

Voor de mensen van morgen. Van Doorne.

Van Doorne ziet dat de impact van de vergrijzing implicaties heeft voor de gezondheidszorg. Ziekenhuizen bundelen nu al hun krachten om de vraag naar zorg aan te kunnen. Technologische ontwikkelingen bieden kansen om de druk op de zorg op te vangen. Ondernemingen die hierop inspelen, zullen onmisbaar en succesvol zijn.

De advocaten van Van Doorne behoren tot de top in de sector. Jarenlange ervaring leert ons het cruciale belang van een projectmatige aanpak om oplossing te bieden voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Van Doorne onderhandelt contracten uit tussen verzekeraars en ziekenhuizen, organiseert fusies en overnames, begeleidt investeringen in de ontwikkeling van nieuwe technologie. Wij adviseren zorginstellingen over de bouw van nieuw vastgoed en de almaar relevanter wordende privacybescherming van de patiënt.

De demografische transitie blijft niet beperkt tot Zorg & Life Sciences. De demografische ontwikkelingen gaan ook impact hebben op ons pensioenstelsel. Hoe houden we die rechtvaardig en in balans? En hoe gaan we op een bestendige manier om met de stijgende vraag naar mens en middelen. Digitalisering, schaalvergroting en immigratie kunnen oplossingen bieden, maar hoe doen we dat succesvol en op een manier die mensen samenbrengt en niet verdeelt?

Al deze uitdagingen vragen om innovatief denken, langetermijnvisie en doorzettingsvermogen. Bij Van Doorne denken wij niet in rechtsgebieden, vakgroepen of clusters. Wij bieden een holistische, probleemgestuurde aanpak. Onze advisering is creatief en daar waar nodig out of the box. Zo zorgen we ervoor dat deze transities de bakermat vormen voor het succes van onze clienten.