Willemien Bischot
Advocaat | Partner

Willemien ondersteunt zorginstellingen bij al hun juridisch-strategische vraagstukken, o.a. op het gebied van governance, compliance, samenwerking, geschillen. Als de maatschappelijke opdracht van haar cliënten onderwerp van discussie wordt, zet Willemien zich met al haar energie in om die te beschermen.

Willemien is een breed georiënteerde, oplossingsgerichte jurist die ingewikkelde dilemma’s tot concrete oplossingen en bijbehorende keuzes weet terug te brengen.

De horizontale legger van de T-shaped lawyer past haar goed, zonder dat zij de juridische diepgang uit het oog verliest.

Met haar energie, optimisme en focus is Willemien een betrokken en richtinggevende adviseur voor cliënten. Zij begrijpt de verschillende belangen waar bestuurders en toezichthouders rekening mee moeten houden en is bereid duidelijk stelling te nemen als ze denkt dat dat in het belang van de zorginstelling.

Gerelateerde artikelen