1 min read
Bezoldigingsmaxima per 1 januari 2020 voor topfunctionarissen van zorginstellingen bekend
25 November 2019

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulp voor 2020 bekend gemaakt.

De Wet normering topinkomens (WNT) normeert de bezoldiging van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke of semipublieke taak. Op grond van de WNT bestaat onder andere de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (Regeling zorg en jeugdhulp). Deze regeling kent specifieke bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulp.

Op grond van de Regeling zorg en jeugdhulp moeten zorginstellingen worden ingedeeld in een klasse. De bij die klasse behorende bezoldiging is het maximum voor topfunctionarissen. Het bezoldigingsmaximum voor de hoogste klasse (V) is per 1 januari 2020 gelijk aan het wettelijke bezoldigingsmaximum genoemd in artikel 2.3, eerste lid, van de WNT (€ 201.000). Voor klasse IV geldt per die datum een bezoldigingsmaximum van € 185.000, voor klasse III € 163.000, voor klasse II € 135.000 en voor klasse I € 111.000. Dit komt neer op een verhoging van circa 3,2% ten opzichte van de bezoldigingsmaxima in 2019.

Wilt u meer weten over de nieuwe bezoldigingsmaxima of de WNT in het algemeen, neem dan contact op met Willemien Bischot of Corine Vernooij.