Ondernemingsrecht
Onze cliënten komen bij ons voor pragmatisch commercieel advies ter ondersteuning bij het navigeren in de veranderende wereldwijde bedrijfsomgeving, rondom het gehele scala van hun ondernemingszaken. 

Snel veranderende industrieën 

Combinaties tussen globalisering, technologie, innovatie en disrupties zorgen ervoor dat industrieën, maar ook wetten en regelgevingen, snel veranderen. Hierdoor moeten bedrijven hun strategieën, zakelijke modellen en bedrijfsmodellen voortdurend aanpassen. Van Doorne treedt op namens binnenlandse en buitenlandse grote en middelgrote bedrijven, investeerders, (investerings)banken bij fusies en overnames, joint ventures en strategische samenwerkingsverbanden, private equity, risicokapitaal en groeikapitaal en ondernemingsbestuur. 

Sectorfocus 

Het Ondernemingsrecht team van Van Doorne richt zich vooral sterk op de volgende sectoren: Zorg & Life Sciences, Financiële Instellingen, Technologie, Media & Telecom (TMT), Vastgoed & Bouw en Consumentengoederen & Retail.