Loes de Visser
Advocaat | Senior Associate

Loes is gespecialiseerd in geschillenbeslechting op het gebied van het ondernemingsrecht, goederenrecht en contractenrecht. Zij adviseert en procedeert regelmatig over aandeelhouders- en contractrechtelijke geschillen, alsmede over bestuurdersaansprakelijkheid (binnen en buiten faillissement). Zij vertegenwoordigt eveneens cliënten in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

Cliënten prijzen Loes voor haar heldere betogen en scherp oog voor detail wanneer er geprocedeerd moet worden. Loes is een gedreven pleitbezorger en zal altijd vechten om de belangen van haar cliënten te behartigen. Vastberaden en vasthoudend. Door binnen no-time te bouwen aan een sterke onderlinge band, gebaseerd op vertrouwen en bereikbaarheid weten cliënten dat Loes tot het uiterste gaat voor een optimale uitkomst in ieder dossier.

Loes schrijft regelmatig wenken voor het Nederlandse tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht en heeft de Grotius opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht cum laude behaald.