Simone Hoogeveen
Advocaat | Partner

Simone is een expert op het gebied van corporate litigation waarin zij vooraanstaande (internationele) ondernemingen bijstaat in diverse aansprakelijkheidsprocedures.

Simone heeft in het bijzonder veel ervaring in de accountantssector. Zij staat accountants(organisaties) bij die (dreigen te) worden aangesproken en/of betrokken zijn in omvangrijke en complexe tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedures. Voorts adviseert zij accountantsorganisaties over vraagstukken die zien op de relatie met hun toezichthouder en staat zij accountants ter zijde met juridische advies in het kader van advies- en controlewerkzaamheden.

Simone heeft na haar studie rechten economie gestudeerd. Zij is analytisch en integer in haar zaaksaanpak en heeft een heldere en praktische manier van adviseren met oog voor alle (strategische) belangen van de cliënt.

Simone heeft de Grotius Opleiding “Corporate Litigation” gevolgd en het Executive Development Program bij Tias Nimbas afgerond.