Corporate Litigation
Van Doorne heeft ruime ervaring met geschillen in en rondom ondernemingen en helpt u de risico’s te mitigeren. Komt het op procederen aan, dan kunt u rekenen op onze grondige proceservaring op dit gebied.

 

Ontwikkelingen in Corporate Litigation

Strategische vraagstukken voor het bestuur en de raad van commissarissen, de rol van aandeelhouders daarbij en de verhoudingen binnen de onderneming vormen de actualiteit van de dag. Aandeelhouders en andere stakeholders worden activistischer, ondernemingen voelen de invloed van steeds complexer wordende regelgeving, en de uitdijende verantwoordelijkheden van het ondernemingsbestuur. De Ondernemingskamer is niet meer weg te denken in het vaststellen van het machtsevenwicht binnen ondernemingen.

Ruime praktijkervaring

Wij hebben een groot team met ruime praktijkervaring met ondernemingsrechtelijke geschillen en procedures. Onze specialisten, die vaak zowel een juridische als een economische achtergrond hebben, behandelen doorlopend aandeelhouders- en ondernemingsrechtelijke geschillen, joint venture vraagstukken op het gebied van medezeggenschap en corporate governance, maar ook (vijandige) openbare biedingen en claims onder de garanties en vrijwaringen in het kader van een overname.

Onze langdurige relatie met cliënten weerspiegelt onze relationele aanpak, ons doorzettingsvermogen en wens om succes samen te vieren