Ralph Ubels
Advocaat | Partner

Ralph is gespecialiseerd in het financiële aansprakelijkheidsrecht. Ralph treedt op voor banken, verzekeraars, accountantskantoren en andere financiële dienstverleners. Zijn focus ligt op complexe geschillen over de zorgplicht, financieel toezichtrecht, algemeen verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht. Voordat Ralph eind 2023 als partner is toegetreden tot Van Doorne was hij partner bij de Financial Litigation-afdeling van NautaDutilh.

Ralph heeft verschillende Nederlandse (groot)banken bijgestaan in complexe juridische geschillen. Zaken over interne fraude, prospectusaansprakelijkheid, financieringsdiscussies, ESG-gerelateerde procedures, internationaal consumentenrecht, de Wwft, en tal van andere onderwerpen behoren tot de deskundigheid van Ralph. Een rode draad in de praktijk van Ralph vormt echter de bijzondere zorgplicht die op een financiële instelling kan rusten. Die zorgplicht is continu in ontwikkeling en wordt door Ralph gevolgd, haarfijn aangevoeld en goed ingeschat waardoor hij zijn cliënten effectief kan bijstaan en adviseren. Cliënten roemen Ralph om zijn effectieve behandeling van zaken en zijn hoge succes-rate.