Financial & Insolvency Litigation
Financiële instellingen beleven uitdagende tijden. Onder meer als gevolg van de groeiende claimcultuur, het huidige economische klimaat, de voortdurende ontwikkeling van de zorgplicht en de toenemende aandacht voor ESG, Europees consumentenrecht, integriteitsbeleid en pensioenen, zien financiële instellingen zich steeds vaker geconfronteerd met juridische procedures. Ons Financial & Insolvency Litigation-team beschikt over de expertise om financiële instellingen in deze tijden te ontzorgen.   

Ons vakgebied 

Ons Financial & Insolvency Litigation-team staat al jarenlang banken, verzekeraars, pensioeninstellingen en andere financiële dienstverleners bij in een breed scala aan complexe civiele geschillen. Ook staat het team (inter)nationale ondernemingen bij in omvangrijke herstructurerings- en insolventieprocedures (waaronder in toenemende mate WHOA-trajecten). Het team beschikt over diepgaande kennis en een bewezen track record op het gebied van (financieel) aansprakelijkheidsrecht, financieel recht, de (bancaire) zorgplicht, faillissementsrecht en beslag- en executierecht. Daarnaast is binnen het team uitgebreide kennis aanwezig over gedragstoezichtrechtelijke verplichtingen van beleggingsondernemingen en betaaldienstverleners, Europees consumentenrecht, hypothecair krediet en consumentenkrediet, prospectusaansprakelijkheid, cryptovaluta en duurzaamheidswetgeving.  

Onze rol  

De rol die wij voor onze cliënten vervullen is niet alleen het bijhouden van de veranderingen in het snel veranderende speelveld van Financial & Insolvency Litigation, maar het proactief en integraal van dienst zijn van onze cliënten op alle aspecten van ons vakgebied.  In dat kader adviseren wij onze cliënten over (dreigende) geschillen en de voorkoming daarvan, en vertegenwoordigen wij hen bij procedures voor de rechter of in arbitrage. Ook staat het team (inter)nationale ondernemingen bij in omvangrijke uitwinningstrajecten en herstructurerings- en insolventieprocedures (waaronder in toenemende mate WHOA-trajecten). Wij adviseren tevens over de actuele en toekomstige financiële regelgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak en de daarmee gepaard gaande (aansprakelijkheids)risico’s voor onze cliënten.  

Van Doorne heeft een trouwe cliëntenbasis bestaande uit onder meer banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële dienstverleners. Zij waarderen ons kantoor voor de duidelijke advisering en strategisch procesinzicht.