Tomas Klerks
Advocaat | Senior Associate

Tomas heeft ruime ervaring in geschillenbeslechting en het voeren van procedures, in het bijzonder ten aanzien van financieel procesrecht en financieel toezichtrecht. Hij adviseert en begeleidt zijn cliënten in complexe litigation op het terrein van financieel recht, (bancair) aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Zijn aanpak is er een van nauwkeurigheid en grondigheid; Tomas duikt diep in elk dossier om ervoor te zorgen dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien. Een integraal onderdeel van zijn identiteit als advocaat is de inzet voor maatschappelijk relevante projecten; zo is hij sinds 2017 doorlopend vrijwilliger geweest bij verschillende NGOs op het terrein van recht en maatschappij.