1 min read
The Adler has landed: food for thought voor de Nederlandse WHOA-praktijk
5 March 2024

Op 23 januari 2024 heeft de Engelse Court of Appeal in hoger beroep het sanction judgment (de homologatie) vernietigd van het gerechtelijk akkoord van de Adler Groep. Dit is het eerste vonnis gewezen in hoger beroep op de homologatie van een Restructuring Plan dat voorziet in een cross-class cram down. In Engeland (en daarbuiten) is lang naar deze uitspraak uitgekeken. In het vonnis geeft de Court of Appeal richtlijnen voor de toepassing van een cross-class cram down. De overwegingen geven stof tot nadenken voor toepassing van cross-class cram down onder de WHOA.

Lees alles over het Restructuring Plan (Part 26A) in vergelijking met de WHOA, de casus Adler-groep, het vonnis in eerste aanleg, het vonnis in hoger beroep en verdere food for thought in dit artikel van Stefan van Rossum voor HERO online.

Terug
The Adler has landed: food for thought voor de Nederlandse WHOA-praktijk