Machtsverschuiving
De zorgvuldig opgebouwde naoorlogse wereldorde staat voor grote uitdagingen. Democratie, rechtsstaat, mensenrechten, vrijhandel en marktvorming; er sijpelen zelfs onzekerheden in  de meest fundamentele zekerheden.

Voor de vragen van morgen. Van Doorne.

Landen redeneren meer vanuit eigenbelang en zijn minder gericht op internationale samenwerking. Dit resulteert in handelsbelemmeringen (protectionisme) en uiteenlopende en onderling afwijkende regelgeving.

Ondernemingen ondervinden dagelijks de gevolgen van deze transitie. De schuivende machtsverhoudingen, onzekere grondstofmarkten, kwetsbare transportroutes, divergerende regelgeving en sancties brengen de noodzaak voor geopolitieke hedging met zich mee. Daarin schuilt een bedreiging, zeker, maar ook een kans. Ondernemingen die zich het beste aanpassen, zullen als winnaar uit de bus komen. Zij die de verandering omarmen, nieuwe contracten en samenwerkingen sluiten en aanvoer- en productielijnen aanpassen, zijn de toekomstige winnaars van de internationale handel.

Van Doorne begeleidt haar cliënten in deze transitie. Wij zien geen vragen, maar projecten om ervoor te zorgen dat onze cliënten succesvol zijn. Van ons krijgt u geen antwoord op een vraag maar een juridische en strategische oplossing voor een probleem. Dat is waar we voor staan. Dat gaat op bij het opstellen van contracten, bij de omgang met autoriteiten en toezichthouders, en het voeren van juridische geschillen en internationale arbitrageprocedures. Wij staan onze clienten bij in toonaangevende transacties en het complexe landschap van handelsvoorschriften en (export)sancties. Onze advocaten, notarissen en fiscalisten bieden u uitgebreide bijstand bij het inrichten of verplaatsen van een productielijn, business compliance en het daarbij behorend fiscaal advies.