Herstructurering & Insolventie
Ondernemingen komen soms in financieel zwaar weer. Dan is snelle en doortastende actie geboden om continuïteit te waarborgen of waarde en werkgelegenheid te behouden. Van Doorne adviseert ondernemers en financiers bij herstructureringen of insolventieprocedures. Wij helpen bij het vinden van een oplossing die zowel juridisch als commercieel werkt.

Herstructurering, WHOA of doorstart

Een financiële herstructurering vereist de medewerking van diverse stakeholders met vaak tegengestelde belangen. De manier om daarmee om te gaan bepaalt het succes. Een goede advocaat maakt hier het verschil. Wij hebben jarenlange ervaring met complexe herstructureringen.  Ons team onderscheidt zich door creativiteit en besluitvaardigheid. We nemen daarbij alle opties in overweging: consensueel als het kan, procederen als het moet.

Sinds 1 januari 2021 is de WHOA in werking, die het mogelijk maakt faillissement te voorkomen door middel van een dwangakkoord buiten insolventie. Ons team heeft geadviseerd in meerdere succesvolle WHOA-procedures.

In sommige gevallen is insolventie onvermijdelijk. In dat geval gaat het erom zoveel mogelijk waarde en werkgelegenheid te behouden. Ons team heeft de afgelopen decennia financiers, ondernemers en crediteuren bijgestaan in veel insolventieprocedures. Deze hebben steeds geresulteerd in een voor de client beste uitkomst: bijvoorbeeld een crediteurenakkoord of een doorstart uit faillissement, of juist een zo hoog mogelijke recovery van de uitstaande schuld. Omdat we optreden voor alle typen stakeholders, kennen we het speelveld en weten we waar de weg ligt voor een oplossing.

Insolventie- en financieringsspecialisten

De kern van het team bestaat uit insolventie- en financieringsspecialisten. Zij hebben een achtergrond in de financiële transactiepraktijk en hebben behalve een diepgaande kennis van het insolventierecht ook ruime ervaring met het opstellen van documentatie. Dit stelt hen in staat zeer snel en effectief op te treden. Het team bestaat verder uit specialisten op het gebied van geschillenbeslechting, die uitgebreide ervaring hebben in onder meer de WHOA, distressed situations, uitwinning van zekerheden en geschillen met curatoren. De combinatie van ervaren transactie- en procesadvocaten maakt dat het team complexe zaken onder hoge tijdsdruk tot een goed resultaat kunnen brengen.

Van Doorne kent een trouwe cliëntenbasis bestaande uit onder meer Nederlandse banken (bijzonder beheer-afdelingen), buitenlandse banken en distressed debt investeerders. Zij waarderen ons kantoor voor de duidelijke advisering en de snelheid van handelen.