Henry Palmen
Advocaat | Senior Associate

Henry is werkzaam als advocaat binnen het team Financiering & Herstructurering van Van Doorne. Hij adviseert binnenlandse en internationale geldnemers en financiële instellingen. Hij heeft ervaring in acquisitiefinanciering, corporate financiering, projectfinanciering, vastgoedfinanciering, scheepsfinanciering, FPSO financiering, vliegtuigfinanciering, factoring, handels- en exportfinanciering en herstructurering.

Zijn dienstverlening wordt gekenmerkt door resultaatgerichtheid. Het vinden van pragmatische oplossingen staat daarbij voorop. Zijn brede en grondige kennis van verschillende financieringsvormen stelt hem in staat om snel en accuraat informatie te analyseren en hoog tempo in transacties te houden. Hij leunt daarbij op een ruime ervaring met samenwerking binnen (internationale) multidisciplinaire teams.

Naast jurist is Henry ook opgeleid als bedrijfskundige. Daardoor is hij nog beter in staat om de juridische vertaalslag te maken naar een effectieve strategie die past bij de bedrijfsvoering van cliënt. Met zijn verdieping in duurzame financieringen en ESG-financieringen sluit zijn kennis bovendien goed aan op het sterk veranderende ondernemersklimaat en bedrijfsmodel van cliënten.