Healthcare & Life Sciences
De Healthcare & Life Sciences sector staat voor grote maatschappelijke, technologische en juridische uitdagingen. Demografische ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, vergrijzing en urbanisatie zorgen voor toenemende druk op de toch al zwaar belaste sector.

Technologische ontwikkelingen

Technologische en innovatieve ontwikkelingen maken een uitgebreider en persoonsgerichter aanbod en precisiegeneeskunde mogelijk. Dit biedt grote voordelen voor de patiënt, maar creëert ook uitdagingen en vragen op het gebied van data-integratie, interoperabiliteit en privacy.

Ervaring en betrokkenheid

Onze specialisten van het Healthcare & Life Sciences team behoren tot de top van de sector. Daar zijn wij trots op. Van Doorne zet dagelijks haar expertise, ervaring en uitgebreide netwerk in om de sector verder te brengen. Ons doel is om samen met onze cliënten toe te werken naar de best mogelijke oplossing. Een oplossing die in de praktijk toepasbaar en juridisch immer sluitend is. Daarbij houden wij een scherpe focus op zowel de commerciële als de maatschappelijke belangen die in deze sector nauw met elkaar verweven zijn.

Full service

Van Doorne heeft haar Healthcare & Life Sciences team zo opgebouwd dat wij de uitdagingen van onze cliënten projectmatig aanpakken. Daar waar onze cliënten worden geconfronteerd met verandering, transities en onrust, zorgen wij voor een plan van aanpak, de oplossing en rust. Ons team onderhandelt contracten uit tussen verzekeraars en zorgaanbieders, begeleidt private equity investeringen en fusie- en overnametrajecten van ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. We adviseren dagelijks over de inzetbaarheid van technologie, compliance issues en governancemodellen en hebben een proven track record op het gebied van privacybescherming van de patiënt.

Wij staan wij voor doorzettingsvermogen en een hands-on mentaliteit. Wij geloven in langetermijnrelaties, uitwisseling van kennis en ervaring en het samen vieren van succes. Zo bouwen wij aan duurzame relaties met onze cliënten, waarin persoonlijk contact en onderling vertrouwen voorop staan.