Maurits Terlouw
Advocaat | Senior Associate

Maurits is een ondernemer en maakt zaken graag praktisch. Zijn vermogen om juridische expertise te combineren met een praktische aanpak maakt hem een waardevolle partner in complexe zaken. Daarbij staat centraal: ‘wat kan wél?’

Maurits is veelvuldig betrokken bij nationale en internationale fusiecontrolezaken, adviseert cliënten over strategische samenwerkingen en staat hen bij in diverse onderzoeken van toezichthouders en in gerechtelijke procedures. Zijn kennis wordt versterkt door zijn ervaring bij de Autoriteit Consument en Markt, waar hij waardevolle inzichten en relaties heeft ontwikkeld die zijn cliënten ten goede komen.

Als lid van het Zorg & Life Sciences team biedt Maurits mededingingsrechtelijke ondersteuning aan cliënten in de zorg- en farmaceutische sector. Zijn begrip van de bredere context van de gereguleerde zorgsector en zijn inzicht in deze vaak complexe markten maken hem een gewaardeerd adviseur, met name op het gebied van strategische samenwerkingen, fusies en overnames.