Europees & Mededingingsrecht
Ons team Europees & Mededingingsrecht heeft een praktische aanpak en voorziet cliënten van strategisch advies en innovatieve oplossingen. Het internationaal erkende team heeft uitgebreide ervaring op het gebied van nationale en grensoverschrijdende zaken op het gebied van Europees en mededingingsrecht.

Onze experts hebben bewezen expertise op het gebied van Europees recht en alle facetten van het mededingingsrecht, waaronder het kartelverbod, misbruik van machtspositie, fusiecontrole, buitenlandse directe investeringen (FDI) en regulering van buitenlandse subsidies (FSR), civiele procedures, staatssteun en marktregulering. Het team heeft veel sectorspecifieke kennis, ondersteund door onze unieke sectorteams. Dit stelt ons in staat om onze cliënten heel specifiek te adviseren en oplossingen op maat te bieden.

Onze relaties met de autoriteiten zijn goed en onze cliënten profiteren van ons wereldwijde netwerk van vooraanstaande Europees en mededingingsrechtadvocaten. Onze experts adviseren en vertegenwoordigen toonaangevende bedrijven in baanbrekende zaken voor nationale mededingingsautoriteiten, de Europese Commissie, nationale rechtbanken en Europese gerechtshoven op de volgende gebieden.

Concurrentiebeperkende overeenkomsten en kartels

Wij adviseren cliënten over over de mogelijkheden om commercieel wenselijke beperkingen op te nemen in hun overeenkomsten, waaronder transactiedocumententie, aandeelhoudsovereenkomsten, overeenkomsten voor joint ventures en strategische allianties en distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten, zonder de mededingingsregels te overtreden. Ons team staat cliënten ook bij in onderzoeken van de mededingingsautoriteiten naar mogelijk concurrentiebeperkend gedrag en in juridische procedures.

Misbruik van machtspositie

Ons team heeft ongeëvenaarde ervaring in het adviseren en vertegenwoordigen van cliënten in zaken met betrekking tot misbruik van economische machtsposities en het vertegenwoordigen van cliënten in onderzoeken en rechtszaken. Onze experts adviseren aan bedrijven in verschillende sectoren, waaronder mobiliteitsdiensten, consumentengoederen, entertainment, zorg en farmaceutica. In de afgelopen jaren heeft ons team verschillende veelbesproken misbruik van machtspositiezaken weten te schikken, waaronder de allereerste informele toezeggingsbeschikking van de Autoriteit Consument en Markt.

Fusiecontrole en buitenlandse directe investeringen (FDI)

Wij ondersteunen cliënten in het analyseren van de meldplicht voor grensoverschrijdende fusiecontrole en buitenlandse investeringen – foreign direct investment (FDI) – de noodzakelijke meldingen bij de relevante autoriteiten. We treden regelmatig op als lead counsel voor toonaangevende bedrijven in het doen van wereldwijde fusiemeldingen, in nauwe samenwerking met kantoren uit ons internationale netwerk.

Buitenlandse Subsidies Verordening (FSR)

Ons team staat cliënten bij in het kader van het toezicht van de Europese Commissie ten aanzien van buitenlandse subsidies, onder de Foreign Subsidies Regulation (FSR). Dit omvat ondersteuning in het kader van noodzakelijke meldingen met betrekking tot fusies en overnames en aanbestedingen en bijstand aan cliënten die betrokken zijn bij onderzoeken door de Europese Commissie. Ons team was het eerste dat een bedrijf bijstond bij een inval onder dit regime.

Mededingingsgeschillen

Ons geïntegreerde Competition Litigation Team bestaat uit topexperts op het gebied van mededinging en procesvoering en heeft een bewezen staat van dienst in civiele (vervolg)schadezaken. We zijn betrokken geweest bij tal van de zaken voor de Nederlandse rechter, waaronder class actions. We hebben ervaring in het vertegenwoordigen van zowel de eiser als de gedaagde partij in deze complexe procedures. Hierbij werken we vaak samen met economische experts en ons uitgebreide wereldwijde netwerk van toonaangevende advocatenkantoren.

Staatssteun

We adviseren zowel overheden als bedrijven over de vraag of hun plannen elementen van staatssteun bevatten en zo ja, of dergelijke steun verenigbaar is met de Europees recht en onder welke voorwaarden. Wij helpen hen projecten dienovereenkomstig te (her)structureren. Wanneer steun is verleend in het nadeel van onze cliënten, staan we cliënten bij in procedures bij de Europese Commissie of nationale en Europese rechtbanken.

Marktregulering

Ons team biedt ook advies over verschillende kwesties van EU-recht met betrekking tot de Europese interne markt, oneerlijke concurrentie en consumentenbescherming. Dit omvat advies over oneerlijke handel, consumentenbescherming en geo-blocking, online platforms en e-commerce regelgeving. Ons team biedt daarbij ook bijstand aan partijen die onderworpen zijn aan de Digital Markets Act (DMA) en aan partijen die worden geschaad door het niet-naleven van de DMA.