Gijs Verberne
Advocaat | Partner

Gijs is een zeer ervaren (en internationaal aanbevolen) specialist op het gebied van (Europees en nationaal) aanbestedingsrecht, WTO-recht, publiek-private samenwerking (PPS), projectontwikkeling en bouwrecht, zakenrecht, privatisering/verzelfstandiging van overheidstaken/-diensten, alsmede openbaar-vervoerrecht. Gijs wordt vaak betrokken bij grote publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsconstructies ter begeleiding van complexe aanbestedingen.

Gijs streeft altijd naar de optimale uitkomst in ieder dossier. Met zijn scherpe analytisch vermogen en praktische insteek biedt hij handvatten die voor de dagelijkse praktijk van onze cliënten van meerwaarde zijn. Cliënten en collega’s vertrouwen op zijn expertise en raadplegen hem regelmatig voor advies, inzichten en rechtszaken. Een sterke onderlinge band met cliënten, gebaseerd op vertrouwen, open communicatie en expertise, leidt tot gezamenlijk succes.