Overheid & Regulering
Onze experts zijn o.a. thuis in het publieke recht, het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, privatiseringen in de publieke en semipublieke sector én samenwerkingen tussen het publieke, semipublieke en private domein. Daarnaast zijn wij expert op het gebied van staatssteun en is Van Doorne het kantoor van de Rijksadvocaat. Vanuit deze expertisegebieden bedienen we veel cliënten in de Zorg & Life Sciences, onderwijs- en woningbouwcorporatiesector. Dat maakt dat we gewend zijn om te adviseren en te procederen binnen de kaders van sectorale wet- en regelgeving.

Erkend team en uitgebreide ervaring

We zien dat cliënten worden geconfronteerd met grote transities: demografische verandering, verschuiving in (economische) macht/wealth, versnelde verstedelijking, klimaatverandering en grondstoffenschaarste en technologische verandering. Vanuit onze kennis en ervaring begeleiden we onze cliënten hier graag bij.  

In de onderwijssector als voorbeeld zien we dat deze transities zich vertalen in concrete vraagstukken: hoe kan de onderwijshuisvesting (op betaalbare wijze) worden verduurzaamd en hoe kan de onderwijshuisvesting aansluiten op veranderende leerconcepten? Hoe kunnen leerlingenstromen bij een veranderende demografie worden gematcht met het aanbod van scholen? Hoe kan een regionale oplossing worden gevonden voor personeelstekorten zonder dat dit leidt tot btw-heffing? Op welke wijze kunnen scholen doorlopende leerlijnen vormgeven waarbij er oog is voor meer dan (enkel) een diploma behalen? Vragen waar we als Van Doorne samen met onze cliënten een antwoord op vinden.