Victor van Ahee
Advocaat | Counsel

Victor helpt bedrijven bij het waarmaken van ambitieuze duurzaamheidsambities en het kunnen naleven van klimaatregelgeving.

Het is duidelijk dat de energietransitie veel van bedrijven eist. In een regulatoir complexe en onzekere omgeving is het noodzakelijk om de mogelijkheden en uitdagingen van de energie- en milieurechtelijke regelgeving goed te begrijpen. Regelgeving op het gebied van verduurzaming, energiebesparing, energieverbruik en brandstoffen raakt iedereen.

Victor heeft een brede kennis van Europese en Nederlandse ontwikkelingen van energie- en milieuregelgeving en kan deze vertalen naar een praktische implementatie binnen uw bedrijf. Hij is expert op het gebied van EU- en nationaal energie- en milieurecht en een van de weinige experts op het gebied van regelgeving op het gebied van CO2-emissies (EU-ETS), biobrandstoffen (RED) en groene waterstof (waaronder groene ammoniak, LOHC’s enz.)

Victor assisteert Industriële partijen, energiebedrijven en vastgoedeigenaren op deze onderwerpen. Ook investeerders in deze bedrijven staat hij bij met praktisch en volledig advies.