Lisa Pennings
Advocaat | Associate

Lisa maakt onderdeel uit van het team Vastgoed, Bouw- & Omgevingsrecht. Hiervoor was zij werkzaam op de afdeling Privacy, waar zij Nederlandse en internationale organisaties over uiteenlopende juridische vraagstukken omtrent privacy en gegevensbescherming adviseerde.

Lisa houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen bestuursrecht, waarbij zij zich meer in het bijzonder heeft toegelegd op overheidsaansprakelijkheid. Aangezien zij een privaatrechtelijke achtergrond heeft is zij doortastend in het oplossen van complexe vraagstukken op het snijvlak van het bestuurs- en privaatrecht. Met een scherp oog voor detail zet Lisa zich in om de belangen van haar cliënten te behartigen.