1 min read
UBO-register treedt vanaf januari 2020 in werking
4 April 2019

Op 4 april 2019 is bekend gemaakt dat het UBO-register vanaf januari 2020 in werking treedt. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren.

Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is op 4 april 2019, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer.

UBO-register en implementatie

Eerder schreven wij al over het UBO-register en de implementatie daarvan. Wij verwijzen u graag naar dit artikel. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onderstaande contactpersonen.