Marnix de Meij
Advocaat | Senior Associate

Marnix adviseert, procedeert, publiceert en doceert vooral op het gebied van aanbestedingsrecht.
Meer in brede zin houdt hij zich bezig met vraagstukken rond economische activiteiten van overheden (zoals staatssteun en de wet Markt en Overheid). Ook heeft Marnix ruime ervaring met wet- en regelgeving op het gebied van kansspelen.

Cliënten van Marnix prijzen zijn analytische vaardigheden en zijn ‘fluwelen pen’. Marnix ziet taal als het belangrijkste wapen van een advocaat. Een goede advocaat gebruikt woorden als zwaard,  maar vaak ook als schild voor zijn cliënten, niet alleen op papier, maar ook in de rechtszaal.

Voordat Marnix advocaat werd, heeft hij voor verschillende ministeries en toezichthouders gewerkt.

Marnix is naast advocaat ook opgeleid als econoom en is daardoor nog beter in staat om de juridische vertaalslag te maken naar de economische wereld waarin zijn cliënten, vaak (semi-)overheden, werkzaam zijn.