Openbare Diensten
Nederland kent een sterke, goed georganiseerde, publieke sector. De kwaliteit van instituties en instellingen in Nederland wordt hoog gewaardeerd en draagt bij aan stabiliteit en vertrouwen in de samenleving. De samenleving stelt ook steeds hogere eisen aan de organisaties in deze sector. Zij worden geacht te werken aan complexe vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, digitalisering en duurzaamheid en tegelijkertijd de dienstverlening naar de burger te verbeteren en versnellen. De kwaliteit en kracht van de publieke sector is dan ook hard nodig om Nederland door de transities van de 21e eeuw te loodsen en te kunnen blijven voldoen aan de behoeften vanuit de samenleving.

Transities

Van Doorne is er om publieke instellingen bij te staan in de transities waaraan zij werken. Wanneer er veel op het spel staat, en een vertrouwde integere adviseur vereist is, en er geen precedenten voorhanden zijn, is Van Doorne op haar best. Wij hebben uitgebreide ervaring met het adviseren van de sector en begrijpen de unieke uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd. 

Ervaring en betrokkenheid

Binnen deze sector adviseert Van Doorne over de meest uiteenlopende zaken. Wij hebben uitgebreide ervaring binnen de cultuur-, gezondheids- en onderwijssector. Wij staan onze cliënten bij met governance vraagstukken, reorganisaties en herstructureringen, aanbestedingen, fusies en overnames. We ondersteunen bij financieringsvraagstukken en begeleiden projecten en transacties die samenhangen met een publieke taak of functie.  

Proven track record

Wij hebben een proven track record als het aankomt op het succes neerzetten en implementeren van publiek-private samenwerkingsverbanden. Wij kennen als geen ander de dynamiek van deze samenwerkingsvorm en de belangen en wensen van de betrokken stakeholders. Hierdoor kunnen we anticiperen op problemen, juridische- en reputatierisico’s beheersen en werkbare oplossingen vinden.  

Wat Van Doorne bindt aan de sector is de overtuiging te willen investeren in en bij te dragen aan de publieke zaak. Wij zien het belang van investeren in het onderwijs, de zorg, de kunst- en cultuursector. Dit draagt bij aan de weerbaarheid en kracht van onze samenleving en zorgt voor gelijke kansen voor iedereen.  

Als kantoor zetten we graag ons uitgebreide kennis- en relatienetwerk in, zodat we onze cliënten optimaal bijstaan in tijden van verandering. We bouwen elke dag aan duurzame relaties, waarin persoonlijk contact en onderling vertrouwen voorop staan. Dat is onze kracht.