Nick Suurmond
Advocaat | Senior Associate

Nick heeft veel ervaring in het adviseren van partijen in de zorgsector op het gebied van samenwerkingen, transacties en governancevraagstukken in het complexe speelveld waarin zij actief zijn. Met een scherp oog voor detail en tegelijkertijd altijd een helicopterview, is hij in staat om juridische complexiteit en verschillende belangen te overzien, bij elkaar te brengen en te vertalen tot integrale, praktische en passende oplossingen.

Nick is naast advocaat ook opgeleid als econoom en daardoor nog beter in staat om de relevante bedrijfseconomische en maatschappelijke belangen mee te nemen in de advisering. Ook heeft hij een bijzondere interesse voor nieuwe (technologische) ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke transitie die de zorgsector de komende jaren zal moeten doormaken.

Op persoonlijk vlak streeft Nick na vanuit zijn expertise een bijdrage te kunnen leveren aan deze transitie. Samenwerken is daarvoor cruciaal.

Gerelateerde artikelen