Corporate Governance
Bestuur en toezicht binnen zowel ondernemingen als de (semi)publieke sector vergen een hoge mate van professionaliteit en een proactieve instelling. Bij Van Doorne streven we ernaar om samen met u te werken aan het versterken van goed bestuur, toezicht en robuuste governance. Dit commitment vormt de kern van onze dienstverlening, gericht op het waarborgen van het langetermijnsucces en duurzaamheid van uw organisatie.

Veranderende context

In een steeds veranderende wereld, evolueren de eisen aan governance en compliance continu, zowel op nationaal als internationaal niveau. Een effectieve benadering vereist een geïntegreerde strategie die juridische expertise koppelt aan reflectie en pragmatisme. Onze benadering is erop gericht om niet alleen aan de huidige normen te voldoen, maar u ook voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Specialisten bestuur en toezicht

Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van bestuur en toezicht die pragmatisch en duidelijk advies geven over een breed scala aan onderwerpen. Dit omvat juridische structurering, het navigeren van belangenconflicten, het adresseren van aandeelhoudersactivisme, het ontwikkelen van strategieën tegen vijandige overnames, en het faciliteren van zowel intern als extern toezicht. Daarnaast bieden we expertise in beloningsbeleid, (zelf)evaluatie, rapportageverplichtingen en verslaglegging.

Wij begrijpen het belang van een organisatiecultuur en gedrag die governanceprincipes ondersteunen. Onze diensten omvatten het bevorderen van ‘legal awareness’, compliance, naleving en handhaving, evenals het managen van risico’s om financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Onze geïntegreerde aanpak en specialisatie in bestuur en toezicht stellen ons in staat om niet alleen juridisch advies te bieden, maar een volledige governance-oplossing die de veerkracht en het succes van uw organisatie ondersteunt.