Medezeggenschapsrecht
Ondernemers krijgen regelmatig en in verschillende situaties te maken met medezeggenschap. Dit kan een (Europese) ondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging of een personeelsvergadering betreffen, die informatie-, advies- en/of instemmingsrechten hebben. Van Doorne adviseert en begeleidt ondernemers, en medezeggenschapsorganen en adviseert hen over hun rechten en plichten.

Nationale en internationale medezeggenschap

Veel ondernemingen hebben een reguliere ondernemingsraad ingesteld om de medezeggenschap van hun werknemers te borgen.  Er kan echter ook een gemeenschappelijke-, centrale- of groepsondernemingsraad zijn ingesteld, alsook een Europese ondernemingsraad. Of, in bepaalde organisaties, medezeggenschapsorganen of cliëntenraden. Juiste advisering en begeleiding in de omgang met het medezeggenschapsorgaan kan in al deze situaties een wezenlijk verschil maken en verandertrajecten in de onderneming vergemakkelijken.

Ons team met specialisten begeleidt ondernemingen bij het instellen van medezeggenschapsorganen en adviseert zowel praktisch als juridisch over de omgang met deze organen. Ook procederen wij over medezeggenschapskwesties die bijvoorbeeld spelen bij fusies en/of overnames, het wijzigen van pensioenregelingen en reorganisaties.

Wij adviseren ook regelmatig ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen, bijvoorbeeld over hun rol of hun informatie-, advies- en instemmingsrechten.

Integrale aanpak

In medezeggenschapskwesties werken wij geregeld samen met onze  collega’s van andere expertises, zoals ondernemingsrecht, banking & finance en pensioenrecht en zorgen zo voor een voortvarende en integrale aanpak.