Cara Pronk
Marjolijn Lips
Advocaat | Partner

Marjolijn is een expert op het gebied van het arbeidsrecht. Zij is uitstekend in staat cliënten te begeleiden in complexe situaties. Daarbij overziet zij de situatie snel, brengt de relevante stakeholders en diens belangen overzichtelijk in kaart. Zij komt direct tot de kern en werkt doelgericht toe naar een duidelijke, pragmatische en bij voorkeur gezamenlijk gedragen oplossing. Dit doet zij door goed te luisteren, kritische vragen te stellen en creatief mee te denken met een scherp oog voor de betrokken belangen. Marjolijn is bevlogen, betrokken en betrouwbaar en zet zich maximaal in om voor cliënten het beste resultaat te bereiken. Daarbij houdt zij de menselijke maat in het oog. Wederzijds vertrouwen en een uitstekende samenwerking tussen haar team en de cliënt vertalen zich in vele langdurige cliënt relaties.

Marjolijn heeft jarenlange ervaring als trusted advisor van Nederlandse en buitenlandse (beursgenoteerde) ondernemingen. Zij adviseert en procedeert, met bijzondere aandacht voor het medezeggenschapsrecht en situaties waarin sprake is van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag. Over deze thema’s doceert en publiceert zij geregeld.