Outsourcing
Het uitbesteden van IT- of telecomvoorzieningen of zelfs van gehele bedrijfsprocessen biedt diverse voordelen. Er zijn echter ook risico’s. Het is zaak om u afdoende te beschermen tegen de risico’s, zodat u daadwerkelijk in staat bent van de beoogde voordelen te genieten. Onze outsourcingexperts helpen u daar graag bij.

Cruciale kwesties

De uitbesteding van IT- of telecomvoorzieningen, of zelfs van gehele bedrijfsprocessen (zoals inkoopfuncties, facilitair beheer en de financiële administratie), biedt diverse mogelijke voordelen. Denk aan kostenbesparingen, grotere flexibiliteit en schaalbaarheid, alsmede toegang tot specifieke kennis en ervaring die een bijdrage kunnen leveren aan kwaliteitsverbeteringen en/of innovatie.

Overeenkomsten over het uitbesteden van IT gerelateerde of administratieve diensten zijn vaak gecompliceerd, omdat ze meestal voor drie of meer jaar worden aangegaan, terwijl uw vraag tijdens die periode ongetwijfeld verandert. De overeenkomst moet daarvoor niet alleen ruimte bieden, maar moet ook handvatten bevatten om er voor te zorgen dat ook wanneer u vastzit in zo’n lange-termijn relatie, u nog een goede onderhandelingspositie heeft.

Ruime ervaring

Ons outsourcingteam heeft tientallen jaren ervaring met alle soorten outsourcingtransacties, van applicatieontwikkeling tot SaaS-diensten, van ITO’s tot BPO’s van inkoop-, financiële en HR-functies, en van effectenverwerking tot facilitair beheer en telecom. Soms op nationaal niveau, maar veelal ook internationaal of zelfs wereldwijd. En met een transactiewaarde variërend van een paar miljoen Euro tot honderden miljoenen Euro’s (en soms meer). Onze cliënten komen uit allerlei sectoren: financiële instellingen, industrie, consumentengoederen, logistiek, retail, TMT, gezondheidszorg, de publieke sector en games. Ook publiceren we erover en geven we er les in.

Effectieve en snelle onderhandelingen

Wij bieden u ondersteuning bij het creëren van langdurige, effectieve, en op waarde gebaseerde uitbestedingsrelaties met uw leveranciers. Hieronder valt het opstellen van contractdocumentatie die de flexibiliteit biedt én kwaliteit borgt. Wij hebben een zeer effectieve en snelle onderhandelingsmethode ontwikkeld die tot solide contracten leidt. Onze cliënten waarderen daarbij onze pragmatische, doelgerichte aanpak. We zoeken steeds weer een balans tussen zekerheid en werkbaarheid.

Outsourcinggeschillen

Helaas brengen outsourcingrelaties niet altijd wat partijen daarvan bij aanvang hadden verwacht, en soms leidt dit zelfs tot geschillen over de uitvoering van de overeenkomst en/of kwaliteit van de dienstverlening. Ook het niet toereikend anticiperen op wetgevende initiatieven of technologische veranderingen is veelal voorwerp van geschil. We treden regelmatig op in dergelijke geschillen. Dit omvat buitengerechtelijke geschilbeslechting, inclusief begeleiding in mediation en schikkingsonderhandelingen, maar ook verdedigen wij graag uw belangen in gerechtelijke en arbitrageprocedures.