Bart van Reeken
Advocaat | Partner
Bart van Reeken

Bart staat bekend om zijn efficiënte aanpak van complexe vraagstukken, die hij moeiteloos vertaalt naar praktische oplossingen. Zijn rijke ervaring en diepgaande betrokkenheid bij de bedrijfsvoering van zijn cliënten stellen hem in staat strategisch en toegespitst te adviseren. Hierbij ligt zijn passie in het bijdragen aan succesvolle relaties. Om dat te bereiken hanteert hij een holistische aanpak en stimuleert hij inspirerende samenwerkingen, waarbij zijn humor en scherpe taalgevoel goed van pas komen.

Zijn cliënten roemen hem om zijn snelheid, efficiëntie, enorme inzet en de kwaliteit van zijn werk. Vanwege zijn voorkeur voor complexiteit werkt hij voornamelijk op het gebied van IT, outsourcing, samenwerkingen en joint ventures. Dat zijn toegevoegde waarde daar het meest tot uiting komt, wordt bevestigd door het feit dat veel cliënten jaar na jaar bij hem terugkomen.