Commercial
Van Doorne adviseert over de juridische aspecten (waaronder de valkuilen) van commerciële contracten. Wij stellen contracten op, begeleiden contractonderhandelingen en beschikken over ruime ervaring op het gebied van civielrechtelijke procedures en arbitrage. 

Commerciële contracten 

Wij adviseren nationale en internationale bedrijven en organisaties op het gebied van commerciële contracten, waaronder (internationale) agentuur-, franchise- en distributieovereenkomsten, (internationale) verkoop- en koopovereenkomsten (inclusief algemene voorwaarden en inkoop- en raamovereenkomsten), dienstverleningsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten.  Ook treedt ons team in rechte op namens deze bedrijven en organisaties. 

Commerciële procedures 

Wij hebben met name ervaring op het gebied van commerciële procedures voor zowel de Nederlandse rechter als in (internationale) arbitrageprocedures, waarbij de nadruk vooral ligt op algemeen contractenrecht, (product-)aansprakelijkheids- en consumentenrecht en aanverwante zaken van privaatrechtelijke aard. Ons team adviseert en procedeert tevens op het gebied van e-commerce en IT, waaronder outsourcing, de verkoop van software- en hardware licenties en mislukte IT-projecten.   

Specialisme 

Het team wordt geleid door de internationaal gerenommeerde Lisette Bieleveld. Zij is gespecialiseerd in contracten- en aansprakelijkheidsrecht (o.a. met betrekking tot voedsel- en gezondheidsveiligheid), civiel procesrecht, internationaal privaatrecht en IT-recht.