Pieter de Jong Schouwenburg
Advocaat | Counsel

Pieter is snel en pragmatisch.

Pieter heeft een proces- en adviespraktijk met een focus op commerciële geschillen en verzekeringsgerelateerde kwesties. Pieter adviseert verzekeraars over een breed scala aan zaken en vertegenwoordigt hun belangen en die van hun verzekerden in (complexe) beroepsaansprakelijkheidskwesties en tuchtzaken voor – vooral – advocaten, notarissen en fiscalisten. Hij weet als geen ander wie binnen Van Doorne de juiste specifieke expertise heeft om snel ingewikkelde knopen door te hakken, ongeacht of het gaat om bijvoorbeeld fiscale, ondernemingsrechtelijke of vastgoed gerelateerde kwesties.

Pieter is lid van de Amsterdamse Raad van de Orde, en is als vrijwilliger actief als secretaris van de geschillencommissie van de KNSB en diverse instellingen die zich – onbezoldigd – bezighouden met kunst, cultuur, liefdadigheid in het algemeen en huisvesting voor minder bedeelde ouderen in het bijzonder.

Volgens Pieter kan een juridische professional het vak niet behoorlijk uitoefenen zonder zich voortdurend de vraag te stellen wat juist is. In de eerste plaats vanuit het belang van de individuele client maar nooit zonder moreel kompas. In het algemeen belang van fatsoenlijke beroepsuitoefening en dus per definitie in het belang van de cliënt.