Professionele Diensten
De Nederlandse economie kan niet zonder zakelijke dienstverleners zoals accountants, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en trustkantoren. De dienstverlening in deze sector ligt in toenemende mate onder het vergrootglas en wordt steeds intensiever gereguleerd door Nederlandse, Europese en internationale wet- en regelgevers. Deze trend zal vermoedelijk doorzetten, mede door de komst van verschillende ESG-verplichtingen en strenger toezicht.

Regulering en transparantie

Deze ontwikkeling biedt een kans voor die zakelijke dienstverleners, die in staat zijn om mee te gaan in deze transitie van regulering en transparantie. Deze transitie biedt de mogelijkheid voor een zakelijke dienstverlener om zich te onderscheiden en toegevoegde waarde te creëren. Van Doorne is het advocatenkantoor die deze sector in deze transitie ondersteunt en verder brengt.

Ervaring en betrokkenheid

Van Doorne is één van de weinige full-service kantoren dat zich al decennialang specifiek richt op de markt voor zakelijke dienstverlening en heeft daardoor zowel de juridisch expertise als de benodigde sectorkennis in huis om zakelijke dienstverleners bij te staan in deze turbulente tijden. Van Doorne zet dagelijks haar kennis, ervaring en uitgebreide netwerk in om de sector verder te brengen. Wij staan zakelijke dienstverleners op dagelijkse basis bij met het doen van transacties, het voeren van geschillen, het uitvoeren van (interne) onderzoeken en geven van advies op het gebied van regelgeving en compliance.

Sectorexperts

Onze sectorexperts zijn gewend om multidisciplinair samen te werken en op te treden in (soms parallelle) procedures bij tuchtrechtelijke, civiele, bestuurs- en strafrechtelijke rechtscolleges. Daarbij houden wij rekening met de maatschappelijke, publicitaire en politieke dimensie en streven wij altijd naar het best mogelijke resultaat op de lange termijn.

Als kantoor staan wij voor bereikbaarheid, doorzettingsvermogen, een hands-on mentaliteit en een efficiënte aanpak. Wij geloven in langetermijnrelaties, uitwisseling van kennis en ervaring en het samen vieren van succes. Zo bouwen wij aan duurzame relaties met onze cliënten, waarin persoonlijk contact en onderling vertrouwen voorop staat.