Jan Leliveld
Neyah van der Aa
Advocaat | Partner

Neyah is een expert op het gebied van complexe, high-profile onderzoeken door binnen- en buitenlandse autoriteiten, zoals de FIOD, het Openbaar Ministerie, de AFM en DNB. Neyah heeft in het bijzonder ruime ervaring op het gebied van anti-witwasregelgeving, internationale sancties en corruptie. Veel van Neyah’s cliënten zijn financiële instellingen, professionele dienstverleners (zoals accountantskantoren, trustkantoren, advocaten en notarissen) en internationaal opererende corporates.

Neyah is een strateeg. Hij is gewend om te adviseren en procederen in onvoorspelbare situaties waarin de toekomst van zijn cliënt op het spel staat. Daarbij verdiept hij zich niet alleen in het dossier, maar ook in de bedrijfsprocessen, formele en informele verhoudingen en cultuur van zijn cliënt. Neyah houdt de bredere maatschappelijke en politieke context van een zaak altijd in het oog, net als de niet-juridische risico’s zoals negatieve publiciteit. Gekoppeld met zijn brede ervaring in board rooms en pragmatisme en creativiteit, gaat Neyah tot het uiterste om te komen tot de beste uitkomst binnen en buiten de rechtszaal.