Sanctions & Export Controls
Internationale sancties en exportrestricties kunnen van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering van uw organisatie. Zeker als de bedrijfsvoering gericht is op levering van diensten of goederen in internationaal verband. Onze specialisten op het gebied van Sanctions & Export Controls hebben ruime (internationale) ervaring om door het complexe landschap van deze regelgeving te navigeren.

Uw organisatie kan op verschillende manieren worden geconfronteerd met internationale sancties en exportrestricties. Gelet op de brede expertise binnen ons team Sanctions & Export Controls kunnen wij u in iedere situatie verder helpen. Daarbij verliezen wij het profiel van uw organisatie en bijbehorende risicobereidheid niet uit het oog.

Advies

Wij kunnen u adviseren in hoeverre de bedrijfsvoering van uw organisatie geraakt wordt door sancties en exportrestricties. Daarbij kunnen wij bijvoorbeeld adviseren over een individuele klant of transactie. Wij denken natuurlijk ook graag mee hoe intern beleid eraan kan bijdragen dat sancties en exportrestricties worden nageleefd.

Vergunning

Mocht het nodig zijn om een vergunning aan te vragen vanwege economische sancties of exportrestricties, dan hebben wij ook op dat gebied ruime ervaring, zowel in Nederland als in internationaal verband.

Handhaving

Als een toezichthouder of het Openbaar Ministerie u verwijt dat (mogelijk) niet in lijn met sancties of exportrestricties is gehandeld, dan bent u bij ons ook aan het juiste adres. Wij kunnen uw organisatie in dat geval van bijstand voorzien tijdens het onderzoek en/of een daaropvolgende procedure. Eventueel kunnen wij door een intern onderzoek achterhalen wat er precies aan de hand is, zodat uw organisatie passende maatregelen kan nemen en zich optimaal kan verdedigen.

Geschillen met bestaande relaties

Daarnaast kunnen bestaande contracten, bijvoorbeeld met leveranciers of klanten, geraakt worden door economische sancties of exportrestricties. In civielrechtelijke geschillen die hierdoor (dreigen te) ontstaan, behartigen wij de belangen van uw organisatie. Wij kunnen uw organisatie bijstaan bij de overheidsrechter of een arbitraal tribunaal of juist proberen de gang naar de rechter te voorkomen.