Jan Leliveld
Advocaat | Partner
Jan Leliveld

Jan heeft een brede strafrecht en handhavings praktijk met bijzondere aandacht voor fraudezaken, milieustrafrecht, economische delicten, mensenrechten & ondernemingen en toezichtregelgeving. Van tijd tot tijd komt daar advocatuurlijke bijstand bij die in geen enkel vakje past.

Als het kan staat Jan naast zijn cliënten en hij staat voor ze als dat moet. Jan is toegankelijk, hij luistert, is duidelijk en levert. Zijn cliënten – bedrijven, bestuurders en publieke figuren – vertrouwen op hem. Onder turbulente omstandigheden die vragen om snelle analyses, maar ook als het gaat om strategische beslissingen voor de lange termijn. Hij zoekt in overleg naar een acceptabele oplossing, maar voelt zich evengoed thuis in de zittingszaal. Decennialange ervaring in complexe (nationale en internationale) strafrechtelijke onderzoeken enerzijds en niet aflatende interesse en creativiteit anderzijds maken hem “enig in zijn soort”.