1 min read
Europese en Amerikaanse sancties tegen Rusland
30 March 2022

Naar aanleiding van de invasie door Rusland van Oekraïne zijn er, in aanvulling op de reeds bestaande sancties naar aanleiding van de Russische inlijving van de Krim en Sebastopol in 2014, nieuwe Europese en Amerikaanse sancties ingevoerd tegen Rusland. 

De Russische individuele en economische sancties hebben, kort gezegd, als doel om (de vertrouwelingen rondom) president Vladimir Putin en de Russische economie te raken. Dit betreft met name die gedeelten van de Russische economie die door de Russische staat gecontroleerd worden, militair van nut zijn voor Rusland dan wel sectoren die meegaan in, wat de Raad van de EU het “discours van het Kremlin over de situatie in Oekraïne” noemt. Het laatste (vijfde) pakket aan Europese sancties dateert van 8 april jl. De laatste Amerikaanse sancties, waaronder sancties tegen de grootste publieke en privébanken, dateert van 6 april 2022

Wij merken dat de economische maatregelen die door de EU en US zijn en worden genomen in verband met de invasie van Oekraïne tot veel vragen en onzekerheid leiden bij onze cliënten. De maatregelen hebben een grote reikwijdte en verstrekkende gevolgen en raken organisaties op verschillende niveaus. Onderwerpen variëren van financiële transacties tot distributie en samenwerking met Russische of aan Rusland gerelateerde partijen, en zelfs het doen van wetenschappelijk onderzoek. Mocht u vragen hebben of willen weten wat de mogelijke implicaties zouden kunnen zijn voor uw organisatie, laat het dan vooral weten. Onze experts van het team Sanctierecht & Onderzoeken zijn graag bereid u hierbij te helpen.