1 min read
De corona onethische matrix Jan Leliveld over ethische vraagstukken in coronatijd
24 April 2020

De coronacrisis leidt tot een groot aantal ethische vragen. Oude vragen over goed en fout, over handelen in crisistijd en over de verhouding ethiek en strafrecht. In dit blog probeert Jan Leliveld die vragen te ordenen met behulp van een matrix. Op de X-as daarvan zet hij uit of het handelen in het eigen- of in andermans belang is (altruïsme tegenover egoïsme). Uiteraard kan over de zuiverheid van intenties soms verschillend gedacht worden. Op de Y-as staat de aard van negatieve impact. Met boven de X-as gezondheidsschade en daaronder financiële en economische schade; specifiek of meer algemeen. Deze ordening leidt tot vier kwadranten. Hij geeft voor elk kwadrant enkele voorbeelden. Sommige voorbeelden strekken zich over meerdere kwadranten uit.

Deze bijdrage van Jan Leliveld verscheen deze week in NJB. Het hele artikel is te lezen via de download.