1 min read
Verdediging van het gerechtvaardigd belang van rechtspersonen in strafzaken
8 September 2022

Jan Leliveld schreef voor NJB een artikel over de Verdediging van het gerechtvaardigd belang van rechtspersonen in strafzaken.

Wat is het belang van een rechtspersoon?  In hoeverre moet met belangen van derden (en het algemeen belang) rekening worden gehouden?  Maakt het nog uit dat het om strafrechtelijke bijstand gaat en niet om civiele advisering?

Deze vragen komen beknopt aan bod. Het is de bedoeling dat dit leidt tot enige structurering van de gedachten over dit onderwerp –  al dan niet in de vorm van een kubus –  of in ieder geval tot verdere discussie over dit belangrijke onderwerp.

Lees het volledige artikel hier