Waarmee kunnen wij u helpen?

  Jan Leliveld

  Partner, Advocaat

  Jan is werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Hij legt zich toe op fraudezaken, milieustrafrecht, economische delicten en toezichtregelgeving. 

  Hij staat ondernemingen en het management van die ondernemingen bij in (strafrechtelijke) handhavingsonderzoeken.  Hij heeft veel ervaring met de bijstand aan managers, publieke personen en professionals in strafrechtelijk en tuchtrechtelijk gevoelige kwesties en hij is gewend om discreet onder turbulente omstandigheden te opereren.

  Jan studeerde rechten en bedrijfskunde. Hij maakte deel uit van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij is raadsheer plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag.

  Sanctierecht Onderzoeken Tuchtrechtelijke procedures Jan Leliveld Jan is werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Hij legt zich toe op fraudezaken, milieustrafrecht, economische delicten en toezichtregelgeving. Hij staat