1 min read
Sanctiewetgeving Verenigde Koninkrijk Bent u klaar voor de Brexit?
8 January 2021

Sinds 31 december 2020 zijn de UK sancties van kracht via Britse wetgeving. Het Verenigd Koninkrijk heeft verschillende sanctieregelingen geïmplementeerd door middel van de Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (de Britse Sanctiewet). Deze wet vormt sinds de Brexit de rechtsgrondslag voor het Verenigd Koninkrijk om sancties op te leggen en te actualiseren.

De overgangsperiode

Deze Sanctiewet heeft het Verenigd Koninkrijk in de gelegenheid gesteld om de bestaande sanctieregelingen van de Europese Unie (EU) om te zetten naar UK recht. Deze zijn in het volledige Verenigd Koninkrijk van toepassing, inclusief in Noord-Ierland. Daarnaast kan het Verenigd Koninkrijk autonome sancties uitvaardigen, waartoe het ook reeds overging door 49 personen te sanctioneren vanwege mensenrechtenschendingen op grond van de Global Human Rights Sanctions Regulations 2020.

Terwijl een onafhankelijk sanctiebeleid gevoerd wordt dat door hun respectieve buitenlandse beleid wordt opgelegd, hebben het VK en de EU aangekondigd dat zij informatie zullen uitwisselen en dat zij de mogelijkheid hebben om sancties vast te stellen die elkaar over en weer versterken. De sancties van het VK kunnen echter verschillen en aanvullende en/of alternatieve eisen stellen. Individuele personen en rechtspersonen moeten de nieuwe Britse wetgeving controleren en ervoor zorgen dat deze wordt nageleefd.

De Britse sanctiemaatregelen kunnen van toepassing zijn op gedragingen door (rechts)personen in het Verenigd Koninkrijk (met inbegrip van zijn territoriale wateren) en op gedragingen door een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk buiten het Verenigd Koninkrijk. De sancties kunnen ook van toepassing zijn op rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid in het Verenigd Koninkrijk. 

Export-controle

Meer in het bijzonder is vanaf 1 januari 2021 voor de uitvoer van zogenaamde dual use goederen naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk een Britse vergunning vereist. Dit betekent dat de huidige vergunningen na de overgangsperiode niet langer geldig zijn. De UK Export Control Joint Unit (ECJU) is verantwoordelijk voor de vergunningen en de controle.

Zie ook de artikelen over de impact van Brexit in andere praktijkgebieden. Voor een meer gedetailleerde analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze experts.