Sari Eckhardt
Advocaat | Associate

Sari is betrokken bij haar cliënten en is vastberaden om tot de beste oplossing te komen. Zij gelooft dat het beste resultaat te behalen is, door krachten te bundelen. Sari zet zich vol overtuiging in voor de belangenbehartiging van haar cliënten. Belangen die juist in situaties waar (strafrechtelijke) handhaving plaatsvindt of dreigt plaats te vinden, onder druk kunnen komen te staan.

Na afronding van de master Strafrecht en de Togamaster (beide cum laude) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, was Sari eerst een aantal jaar werkzaam in de fiscale (strafrecht) advocatuur. Inmiddels is Sari naast advocaat bij Van Doorne, ook docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar doceert zij het vak financieel-economisch strafrecht.

Sari is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).