Onderzoeken
Wanneer uw organisatie te maken krijgt met meldingen van mogelijke onregelmatigheden, strafbare feiten of integriteitsschendingen, kunt u op de expertise van Van Doorne rekenen. Wij adviseren u over het al dan niet doen van onderzoek en de wijze waarop een onderzoek het beste plaats kan vinden. We begeleiden u bij elke stap; van crisismanagement tot herstelmaatregelen. Efficiëntie, zorgvuldigheid en een persoonlijke aanpak staan hierbij altijd centraal.

Uitgebreide ervaring, erkende specialisten en een efficiënte en persoonlijke aanpak

In geval van fraude, omkoping of ongewenst gedrag, internationale sancties,  mensenrechten of greenwashing; Van Doorne begeleidt cliënten op het moment dat (mogelijke) onregelmatigheden aan het licht komen. Vaak komen dergelijke kwesties aan het licht door een intern signaal of klokkenluidersmelding, maar een organisatie of individuen kunnen zich ook geconfronteerd zien met een informatieverzoek van een autoriteit of inval.

De complementariteit en ruime ervaring van het team zorgen ervoor dat het (internationale) speelveld goed wordt overzien en alle belangen in ogenschouw worden genomen. Wij zorgen ervoor dat feiten onderzocht worden zodat u in staat wordt gesteld om risico’s te mitigeren, herstelmaatregelen te nemen en strategische keuzes te maken.

Wij werken altijd in multidisciplinaire teams die de juiste mix brengen van inhoudelijke expertise en onderzoekservaring, zowel in uitvoering als de juridische en strategische advisering. Hierdoor kunnen  we u bijstaan in de meest complexe onderzoeken in binnen- en buitenland en gedurende het gehele proces van onderzoek begeleiden; van crisismanagement tot aan contact met autoriteiten. Efficiëntie, zorgvuldigheid en een persoonlijke aanpak staan hierbij altijd centraal.

Wat voor een soort onderzoek passend is, zal van de specifieke situatie afhangen. Elke organisatie en elke kwestie is uniek en vraagt om een tailor made aanpak. Wij staat u bij in tijden van crisis, wanneer de reputatie van uw organisatie op het spel staat.

Onze langdurige relatie met cliënten weerspiegelt onze relationele aanpak, ons doorzettingsvermogen en wens om samen succes te vieren.