Business Conduct & Compliance
Met de (in-house) ervaring en diversiteit van ons team zijn wij in staat om onze cliënten inhoudelijk en to-the-point juridisch advies te geven op het gebied van business conduct, gedragscodes en integriteitskwesties.

Erkend team en ruime ervaring

We helpen onze cliënten bij het verbeteren en verstevigen van hun interne beleid en (de governance rondom) gedragscodes en (klokkenluiders)meldregelingen, zowel in Nederland als wereldwijd. Vaak worden wij gevraagd om interne procedures te beoordelen of als ‘extra paar ogen’ voor legal en compliance en integriteitscommissies.

Wij begrijpen de maatschappelijke uitdagingen waarmee organisaties geconfronteerd worden en de dynamiek die hiermee gepaard gaat. Een gedegen business conduct/ compliance framework kan u helpen om uw organisatie bestendig te maken tegen risico’s. Of dit nu op het vlak van integriteit, fraude of mensenrechten is, zowel binnen de eigen organisatie als in de keten.  De ontwikkelingen op het gebied van ESG spelen hierbij een belangrijke rol.

Ons team onderscheidt zich in de markt door de combinatie van ervaringen binnen en buiten de advocatuur, bij multinationals, in de (semi)publieke sector en bij non-profits/NGO’s. Wij worden gevonden voor advies op het gebied van preventie, mitigatie en herstel, en als vertrouwenspartner en klankbord wanneer zich integriteits of ethische kwesties voordoen. De persoonlijke en pragmatische aanpak van Van Doorne wordt gewaardeerd en gezien door onze cliënten.

Wij weten als geen ander hoe uitdagend het is om de hoeveelheid aan thema’s die onder business conduct vallen op de agenda van bestuur en toezicht te krijgen en te houden. Ook het stakeholder management is iets waar wij in onze advisering rekening mee houden. Cultuurverandering is niet iets van weken, maar van jaren. Het team van Van Doorne gaat graag in gezamenlijkheid met u deze uitdaging aan.