Cara Pronk
Niels van Boekel
Advocaat | Counsel

Niels brengt rust en overzicht in juridisch complexe zaken. Cliënten vertrouwen op zijn expertise en raadplegen hem regelmatig voor advies en inzichten. Niels staat boven de materie en is daardoor in staat kort en bondig te adviseren. Hij denkt strategisch vooruit en weet het speelveld snel te vertalen naar pragmatische en werkbare oplossingen.

Niels staat vooral werkgevers, ondernemingsraden en bestuurders bij. Hij heeft diepgaande kennis van het (collectief) arbeidsrecht en legt zich in het bijzonder toe op onderwerpen op het snijvlak met ondernemingsrecht, zoals fusies en overnames, medezeggenschap en de positie van statutair bestuurders.

Niels bouwt aan duurzame relaties met cliënten. Zo komt hij tot een goed begrip van de belangen en  lange termijn doelen. Niels is naast advocaat ook opgeleid als bedrijfskundige en is daardoor nog beter in staat om de juridische vertaalslag te maken naar de bedrijfskundige en financiële werkelijkheid waarin cliënten opereren.