Cara Pronk
Noa Wammes
Advocaat | Associate

Noa hanteert een interdisciplinaire benadering bij het onderzoeken van geschillen. Ze streeft naar wederzijds begrip en zoekt naar gemeenschappelijke grond tussen partijen. Haar open en transparante communicatie stelt anderen gerust, zodat ze hun zorgen en vragen met haar durven te delen. Als betrouwbare adviseur is ze toegewijd aan het helpen van anderen.

Haar vermogen om objectieve en weloverwogen beslissingen te nemen, maakt haar waardevol in complexe situaties. Noa’s mensgerichte aanpak en haar streven naar rechtvaardigheid maken haar een waardevolle partner in geschillenbeslechting.